top of page

Grupo de Caballeros

Público·64 miembros

Proyektorlar: Ev, iş və təhsil üçün ən yaxşı modellər


Proyektorlar: Nədir, Necə Seçmək və Niyə Lazımdır?
Proyektorlar, rəqəmsal texnikanın ən maraqlı və faydalı cihazlarından biridir. Proyektorlar, kompüter, telefon, planşet, DVD oynatıcı və s. kimi avadanlıqlardan gelen görüntünü divar, ekran, tavan və ya başqa bir satah üzərinə böyük ölçülü şəkildə çıxarmağa imkan verir. Bu saydığımız avadanlıqların ekranlarından daha böyük görüntülər almaq istiyirsinizsә, proyektor sizin üçün Əla seçimdir.
proyektorlarProyektorların istifadә sahәlәri çox genişdir. Onları tәhsil vә tәlim mәqsәdilә, biznes vә prezantasiya üçün, ev sineması vә әylәncә üçün istifadә edә bilәrsiniz. Proyektorların faydaları isә çoxdur. Onlar sizin görüntü keyfiyyәtinizi artırır, göz yorulmasını azaldır, yer tutmayır, asan daşımaq olur vә s.


Lakin proyektor alarkәn nәzәrә almanız lazım olan bazi faktorlar var. Bütün proyektorlar eyni deyil. Onların müxtelif tiplәri vә xüsusiyyәtlәri var. Bu mәqalәdә sizin üçün proyektorların Əsas tiplәrini, xüsusiyyәtlәrini vә seçim qaydalarını izah edirik.


Proyektorların Əsas Tipleri vе Xüsusiyyеtlеri
Proyektorların Əsas tipleri LCD, DLP, LED vе Laser proyektorlardır. Bu tiplеrin hеr birinin öz artıları vе еksilеri var. Aşağıda bu tiplеrin xarakteristiklеrini qısaca taniş edirik.


LCD Proyektorlar
üç rəngli LCD panel vardır. Hər bir panel, görüntünün bir rəngini (qırmızı, yaşıl və ya mavi) keçirir. Sonra bu rənglər bir prizma vasitəsilə birləşdirilir və obyektivdən keçirilir. LCD proyektorların üstünlükləri belәdir: - Onlar ucuzdur vә asan tapmaq olur. - Onlar yüksәk çözünürlük vә parlaqlıq tәmin edir. - Onlar rәnglәri doğru vә zәngin göstәrir. - Onlar az sәs çıxarır vә istilәnmir. LCD proyektorların çatışmazlıqları isә belәdir: - Onlar ağır vә böyük olur. - Onlar görüntüdә piksellәri görünür edir. - Onlar kontrastı az olur. - Onlar lampalarını tez-tez dәyişmәk lazımdır.


proyektorlar qiymətləri


proyektorlar satışı


proyektorlar bakıda


proyektorlar ucuz


proyektorlar epson


proyektorlar acer


proyektorlar samsung


proyektorlar lg


proyektorlar benq


proyektorlar optoma


proyektorlar xiaomi


proyektorlar infocus


proyektorlar dlp


proyektorlar lcd


proyektorlar led


proyektorlar hdmi


proyektorlar wifi


proyektorlar bluetooth


proyektorlar usb


proyektorlar vga


proyektorlar 3d


proyektorlar 4k


proyektorlar full hd


proyektorlar mini


proyektorlar portativ


proyektorlar ev üçün


proyektorlar iş üçün


proyektorlar təhsil üçün


proyektorlar kinoteatr üçün


proyektorlar oyun üçün


proyektorlar ekranı ilə birlikdə


proyektorlar kreditlə almaq


proyektorlar endirimlə almaq


proyektorlar nağd almaq


proyektorlar sifariş etmək


proyektorlar çatdırılması ilə almaq


proyektorlar irshad mağazasında almaq


proyektorlar megamart mağazasında almaq


proyektorlar umico mağazasında almaq


proyektorlar texnoplus mağazasında almaq


proyektorların parlaqlığı nə qədər olmalıdır?


proyektorların icazəsi nə qədər olmalıdır?


proyektorların lampanın ömrü nə qədər olmalıdır?


proyektorların kontrastlığı nə qədər olmalıdır?


proyektorların keystone funksiyası nədir?


proyektorların zoom funksiyası nədir?


proyektorların fan səsi necə azaltmaq olar?


proyektorların ekran ölçüsü necə hesablanır?


proyektorların yerləşdirilməsi necə olmalıdır?


DLP Proyektorlar
DLP proyektorlar, Digital Light Processing (Rəqəmsal İşıq İşləmə) texnologiyasından istifadе edir. Bu proyektorlarda milyonlarla mikroskopik ayna və rəngli filtrlərdən ibarət olan DMD (Digital Micromirror Device) adlanan bir cihaz var. Bu cihaz, işıqın yönünü dəyişdirir və obyektivdən keçirir. DLP proyektorların üstünlükləri belәdir: - Onlar kiçik vә yüngül olur. - Onlar yüksәk kontrast vә siyahını qaranlıq göstәrir. - Onlar görüntüdә piksellәri görünür etmir. - Onlar lampalarını uzun müddәt istifadә edir. DLP proyektorların çatışmazlıqları isә belәdir: - Onlar bahadır olur. - Onlar az parlaqlıq vә rәngliliy tәmin edir. - Onlar görüntüdә halka effekti yaradır. LED Proyektorlar
LED proyektorlar, Light Emitting Diode (İşıq Yayan Diod) texnologiyasından istifadə edir. Bu proyektorlarda lampaların yerinə LED işıqları var. LED işıqları, qırmızı, yaşıl və mavi rəngləri bir araya gətirir və obyektivdən keçirir. LED proyektorların üstünlükləri belәdir: - Onlar çox ucuzdur vә asan daşımaq olur. - Onlar çox az enerji istehlak edir vә istilәnmir. - Onlar lampalarını dәyişmәk lazım deyil, çünki LED işıqları uzun ömürlüdür. - Onlar rәnglәri canlı vә stabil göstәrir. LED proyektorların çatışmazlıqları isә belәdir: - Onlar çox ağır olur. - Onlar az parlaqlıq vә kontrast tәmin edir. - Onlar yüksәk çözünürlük vermir. - Onlar görüntüdә fan effekti yaradır.


Laser Proyektorlar
Laser proyektorlar, Laser Light Source (Laser İşıq Mənbəyi) texnologiyasından istifadə edir. Bu proyektorlarda lampaların yerinə laser işıqları var. Laser işıqları, qırmızı, yaşıl və mavi rəngləri bir araya gətirir və obyektivdən keçirir. Laser proyektorların üstünlükləri belәdir: - Onlar çox yüksәk parlaqlıq vә kontrast tәmin edir. - Onlar çox yüksәk çözünürlük verir. - Onlar lampalarını dәyişmәk lazım deyil, çünki laser işıqları uzun ömürlüdür. - Onlar rәnglәri doğru vә bərkdır. Laser proyektorların çatışmazlıqları isә belәdir: - Onlar çox bahadır olur. - Onlar çox ağır olur. - Onlar çox sәs çıxarır vә istilәnir. Proyektor Seçmək Üçün Ən Vacib Faktorlar
Proyektor alarkәn, yalnız tipini deyil, hәm dә xüsusiyyәtlәrini dә nәzәrә almalısınız. Proyektorların xüsusiyyәtlәri, sizin istifadә mәqsәdinizə vә görüntü keyfiyyәtinizə tәsir edir. Aşağıda proyektor seçmәk üçün Ən vacib faktorları qısaca izah edirik.


Parlaqlıq
Parlaqlıq, proyektorun çıxardığı işıq miqdarını göstərir. Parlaqlıq, lumen adlanan bir ölçü vahidilə ifadə olunur. Parlaqlıq nə qədər yüksək olarsa, görüntü də o qədər aydın olur. Lakin parlaqlığın çox olması da göz yorulmasına səbəb ola bilər. Parlaqlığın optimal səviyyəsi, istifadə məkanının işıq şəraiti və proyektorun məsafəsi ilə əlaqəlidir. Ümumiyyətlə, işıq şəraiti az olan məkanda parlaqlığı az, işıq şəraiti çox olan məkanda parlaqlığı çox olan proyektor seçmәk lazımdır. Habelә, proyektoru divara yaxın yerlәşdirmәk üçün parlaqlığı az, uzaq yerlәşdirmәk üçün parlaqlığı çox olan proyektor seçmәk lazımdır. Aşağıdakı cәdvәldә proyektor seçmәk üçün tәqribi parlaqlıq dәyәrlәri verilir.


İstifadе Məkanının İşıq Şəraiti Proyektorun Məsafesi Tavsiyə Olunan Parlaqlıq --- --- --- Qaranlıq Yaxın 1000-1500 lumen Qaranlıq Uzaq 1500-2500 lumen Yarım işıqlı Yaxın 1500-2500 lumen Yarım işıqlı Uzaq 2500-3500 lumen Çox işıqlı Yaxın 2500-3500 lumen Çox işıqlı Uzaq 3500 vә daha çox lumen Çözünürlük
Çözünürlük, proyektorun çıxardığı görüntünün piksel sayını göstərir. Piksel, görüntünün təşkil edici elementidir. Piksel sayı nə qədər çox olarsa, görüntü dе o qеdеr dеtallı vе bеrk olur. Çözünürlük, x vе y oxlarına görе piksel sayını ifadе edir. Məsеlәn, 800x600 çözünürlük demәk, x oxunda 800, y oxunda isә 600 piksel olduğu demәkdir. Çözünürlük növlәri isә belәdir:


- SVGA (800x600): Bu çözünürlük növü ucuz vә asan tapmaq olur. Lakin görüntü keyfiyyati aşağıdır. Sadәcә mәtn vә rəqəmlərdən ibarət olan prezentasiyalar üçün uyğundur. - XGA (1024x768): Bu çözünürlük növü orta səviyyəlidir. Görüntü keyfiyyati yaxşıdır. Təhsil vә təlim məqsәdilә istifadә edilir. - WXGA (1280x800): Bu çözünürlük növü geniş ekran formatındadır. Görüntü keyfiyyati əla vә dәtallıdır. Biznes vә ev sineması üçün uyğundur. - Full HD (1920x1080): Bu çözünürlük növü ən yüksәk səviyyəlidir. Görüntü keyfiyyati mükəmməldir. HD video vә oyunlar üçün Ən yaxşı seçimdir. Çözünürlük seçmәk üçün, proyektorun bağlanacağı avadanlığın çözünürlüyünә uyğun olmasına diqqәt etmәk lazımdır. Mәsәlәn, kompüterinizin ekranı XGA formatındadırsa, proyektorunuzun da XGA formatında olması daha yaxşıdır. Əks halda, görüntüdә bozulma vә ya kəsilmə ola bilәr.


Kontrast
Könüllü
Könüllü, proyektorun çıxardığı görüntünün ölçüsünü göstərir. Könüllü, diagonal (köşədәn köşәyә) ölçülür vә düym ilә ifadә olunur. Mәsәlәn, 100 düym könüllü demәk, proyektorun çıxardığı görüntünün köşәdәn köşәyә 100 düym olduğu demәkdir. Könüllü seçmәk üçün, proyektorun yerlәşdiriləcəyi məkanın ölçülərinə vә istifadә məqsәdinizə diqqәt etmәk lazımdır. Ümumiyyәtlә, böyük məkanda böyük, kiçik məkanda kiçik könüllü olan proyektor seçmәk lazımdır. Habelә, təhsil vә təlim üçün 60-80 düym, biznes vә prezantasiya üçün 80-100 düym, ev sineması vә Əylәncә üçün 100 vә daha çox düym könüllü olan proyektor seçmәk lazımdır.


Bağlantılar
Bağlantılar, proyektorun digər avadanlıqlarla əlaqə qurmağa imkan verir. Bağlantı növləri isə belədir:


- VGA: Bu bağlantı növü analog görüntü keçirməyə yarayır. Kompüter və monitorlarla istifadə edilir. - HDMI: Bu bağlantı növü rəqəmsal görüntü və səs keçirməyə yarayır. HD video və oyun avadanlıqlarıyla istifadə edilir. - USB: Bu bağlantı növü rəqəmsal məlumat keçirməyə yarayır. Telefon, planşet, flesk-kart və s. ilə istifadə edilir. - Wi-Fi: Bu bağlantı növü simsiz rəqəmsal məlumat keçirməyə yarayır. İnternet və şebekedeki avadanlıqlarla istifadе edilir. Proyektorların İstifadə Sahələri və Faydaları
Proyektorların istifadə sahələri çox genişdir. Onları təhsil və təlim məqsədilə, biznes və prezantasiya üçün, ev sineması və əyləncə üçün istifadə edə bilərsiniz. Proyektorların faydaları isə çoxdur. Aşağıda proyektorların istifadə sahələri və faydalarını qısaca taniş edirik.


Təhsil və Təlim
Proyektorlar, təhsil və təlim sahəsindә çox effektiv bir vasitәdir. Onlar, müәllimlәrә vә tәl


Acerca de

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Miembros

 • Carlos Caro
 • Princess Princess
  Princess Princess
 • lulu nunu
  lulu nunu
 • lalalala096 lalalala
  lalalala096 lalalala
 • cucu kika
  cucu kika
bottom of page